Седмична ТВ програма

Интел ТВ го задржува правото за промена на содржината и редоследот на програмата.

Програмска шема

+Понеделник
07:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
08:40 Огласник
08:45 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм (реп)
09:40 Бакуган - анимирана серија (реп)
10:00 DW Утре за денес
10:30 Виножито (реп)
11:35 Огласник
11:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
12:45 Музика за вашата душа
13:30 Аграр - земјоделска емисија (реп)
14:45 Дете талент (реп)
15:35 Огласник
16:00 DW Утре за денес
16:35 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм
17:30 Вести
18:00 Бакуган - анимирана серија
18:10 Музика за вашата душа
18:35 Огласник
18:45 Слатка тајна - сериски филм
19:45 Најдоброто од листата
20:35 Огласник
20:45 Нешто ново
21:40 Музика за вашата душа
22:30 Вести
23:00 Глас на Америка
23:20 Огласник
23:30 Игран филм
01:30 Игран филм
03:30 Ноќна програма
+Вторник
07:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
08:40 Огласник
08:45 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм (реп)
09:40 Телешопинг
10:00 DW Во фокусот
11:00 Бакуган - анимирана серија (реп)
11:35 Огласник
11:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
12:45 Музика за вашата душа
13:30 Македонија низ историјата (реп)
14:45 Нешто ново (реп)
15:35 Огласник
16:00 DW Во фокусот
16:35 Мојата слатка, дебела Валентина
17:30 Вести
18:00 Бакуган - анимирана серија
18:10 Музика за вашата душа
18:35 Огласник
18:45 Слатка тајна - сериски филм
19:45 Македонија низ историјата
20:35 Огласник
20:45 ЦСИ Мајами - сериски филм
21:40 Музика за вашата душа
22:30 Вести
23:00 Глас на Америка
23:20 Огласник
23:30 Игран филм
01:30 Игран филм
03:30 Ноќна програма
+Среда
07:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
08:40 Огласник
08:45 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм (реп)
09:40 Телешопинг
10:00 DW Возете
11:00 Бакуган - анимирана серија (реп)
11:35 Огласник
11:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
12:45 Музика за вашата душа
13:30 Македонија низ историјата (реп)
14:45 ЦСИ Мајами - сериски филм (реп)
15:35 Огласник
16:00 DW Возете
16:35 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм
17:30 Вести
18:00 Бакуган - анимирана серија
18:10 Музика за вашата душа
18:35 Огласник
18:45 Слатка тајна - сериски филм
19:45 Македонија низ историјата
20:35 Огласник
20:45 Игран филм
22:30 Вести
23:00 Глас на Америка
23:20 Огласник
23:30 Игран филм
01:30 Игран филм
03:30 Ноќна програма
+Четврток
07:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
08:40 Огласник
08:45 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм (реп)
09:40 Телешопинг
10:00 DW Во фокусот
11:00 Бакуган - анимирана серија (реп)
11:35 Огласник
11:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
12:45 Музика за вашата душа
13:30 Животински шеги
14:45 Моја свадба (реп)
15:35 Огласник
16:00 DW Во фокусот
16:35 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм
17:30 Вести
18:00 Бакуган - анимирана серија
18:10 Музика за вашата душа
18:35 Огласник
18:45 Слатка тајна - сериски филм
20:00 Минути со...
20:35 Огласник
20:40 Музика за вашата душа
21:30 Призма 3
23:00 Вести
23:30 Глас на Америка
23:40 Огласник
23:45 Игран филм
01:45 Игран филм
03:45 Ноќна програма
+Петок
07:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
08:40 Огласник
08:45 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм (реп)
09:40 Телешопинг
10:00 DW Еврожурнал
11:00 Бакуган - анимирана серија (реп)
11:35 Огласник
11:45 Слатка тајна - сериски филм (реп)
12:45 Музика за вашата душа
13:30 Призма 3 (реп)
15:35 Огласник
16:00 DW Еврожурнал
16:35 Мојата слатка, дебела Валентина - сериски филм (реп)
17:30 Вести
18:00 Бакуган - анимирана серија
18:10 Музика за вашата душа
18:35 Огласник
18:45 Слатка тајна - сериски филм
19:45 Игран филм
20:35 Огласник
21:45 Музика за вашата душа
22:30 Вести
23:00 Глас на Америка
23:20 Огласник
23:30 Сериски филм
00:30 Игран филм
02:30 Игран филм
+Сабота
07:45 Нешто ново (реп)
08:40 Огласник
08:45 DW Во добра форма
09:40 Телешопинг
09:50 Дете талент (реп)
10:30 Моја свадба (реп)
11:50 Огласник
12:00 DW Во добра форма
12:45 Музика за вашата душа
13:30 Македонија низ историјата (реп)
14:45 Најдоброто од листата (реп)
15:35 Огласник
15:45 Гром во рајот - сериски филм
16:35 Животински шеги (реп)
17:30 Вести
18:00 Миленичиња
18:35 Огласник
18:45 Влези вози
19:45 Македонија низ историјата
20:35 Огласник
20:45 Топ модел
21:40 Музика за вашата душа
22:30 Вести
23:20 Огласник
23:30 Сериски филм
00:30 Игран филм
02:30 Игран филм
+Недела
07:45 Цртан филм
08:40 Огласник
08:45 Гром во рајот - сериски филм (реп)
09:30 DW Утре за денес
09:55 DW Во фокусот
10:25 DW Возете
10:55 DW Во добра форма
11:35 Огласник
11:45 Влези вози (реп)
12:45 Виножито
13:50 Минути со... (реп)
14:30 Аграр - земјоделска емисија
15:35 Огласник
15:40 Моја свадба
16:55 Музика за вашата душа
17:30 Дете талент
18:00 Миленичиња
18:30 Топ модел (реп)
19:15 Игран филм
20:40 Огласник
20:45 Музика за вашата душа
22:30 Сериски филм
23:25 Огласник
23:30 Игран филм
01:30 Игран филм
03:30 Ноќна програма